Komposite


BALİSTİK DURDURMA ÖZELLİKLİ KOMPOZİT KORUMA LEVHALARI
1. Bu plakalar bombanın blast ve parçacık tesirlerine karşı dayanımlıdır.(Maksada göre plakaların konstrüksiyona bağlanması koşulu ile.)

2. 7,62mmx51 850m/sn ilk hızındaki 9,3 gr ağırlıklı (3231 joule çarpma enerjisi) çekirdekleri durdurmak için FMJ (Fully Metal Jacked) (Bakır veya antimuan dolgu çekirdeklere karşı) üretilmiştir.

3. NU standartlarına göre üretilmiştir.

4. C5 ateşli silahlar DIN 52290 bölüm 2 sınıfına dahildir.

5. Bu ürün iki taraflı erkek ve dişi kalıp arasında basınç altında preslenerek oluşturulmuştur.

6. İstenen şartlar ancak yukarıdaki gibi elde edilebilir. El yatırması yöntemi ile bu dayanımı sağlamak mümkün değildir. Testlerde blast karşısında paramparça olduğu görülmüştür.

7. Talep edildiğinde 3450X1500X350 mm boyutlarında (3 boyutlu) cisimleri aynı teknik ve balistik özelliklere haiz size özel dizaynları üretme şansına sahibiz.

8. Test mesafesi 25m ateş standardı herhangi kenardan 7,5 cm içeride ilk mermi , mermiler arası 5’er cm olacak şekilde yapılır.

9. Muhteviyatı ; E Glass 800gr/m2 , dokuma cam elyafı , balistik reçine , Jell-Coat.
Üretilen malzemelerin genel özellikleri yukarıda belirtilmiş olup , özellikle üzerinde durulması gereken pozisyon kompozit ürün olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı istenilen kimyasal özellikte , istenilen formda , renkte ve birçok fiziksel özellik katılarak balistik özelliğine artı fonksiyonlar ilave edilebilir. Kalınlıklarda artış yapılarak daha yüksek balistik özellik verilebilir kategorisi değiştirilebilir.